„Uczyć bawiąc - o przyswajaniu historii poprzez zabawę i lekturę”

Stanisław Wawrzyniec Staszic urodzony 6 listopada 1755 w Pile. Syn Wawrzyńca i Katarzyny. Jego rodzice byli burmistrzami miasta Piła. Na przełomie 1778/1779 po ukończeniu seminarium w Poznaniu uzyskał świecenia. Był czołowym uczonym i reformatorem oświecenia. Przez wiele lat działał na rzecz poprawy życia chłopów. Był prekursorem spółdzielczości. Działał jako geolog i badacz natury. Z inicjatywy Staszica powstały pierwsze huty na terenie Królestwa Polskiego. W 1808 roku był prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk, a w roku 1818 założył Towarzystwo Rolnicze w Hrubieszowie. W roku 1816 odznaczony Orderem Orła Białego. Twórczość Stanisława Staszica to mnóstwo dzieł, listów i materiałów oraz prac zbiorowych. Był pisarzem politycznym i publicystą. W roku 1809 został Ministrem stanu Księstwa Warszawskiego. Został również zastępcą ministra oświaty Królestwa Polskiego były to lata 1818-1824. Od roku 1824 Minister stanu Królestwa Warszawskiego.

Hugo Kołłątaj

Hugo Kołłątaj herbu Kotwica urodził się 1 kwietnia 1750 w Dederkałach Wielkich. Był polskim politykiem, publicystą oświeceniowym, pisarzem politycznym, kanonikiem, satyrykiem i poeta. W 1768 roku uzyskał stopień doktora filozofii był to rok 1768. W latach 1770 – 1774 studiował w Wiedniu, a później w Rzymie gdzie uzyskał doktorat z teologii i prawa. Tam też przyjął święcenia kapłańskie. Był członkiem konfederacji Sejmu Czteroletniego. Uczestniczył aktywnie w tworzeniu Konstytucji 3-go maja. Ostatnie lata życia spędził w Księstwie Warszawskim gdzie zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Zmarł 28 lutego 1815 roku w Warszawie. Zostawił po sobie liczne prace z nauki, oświaty i wychowania oraz mnóstwo utworów publicystycznych. Hugo Kołłątaj jest patronem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Ignacy Krasicki

Ignacy Krasicki urodził się w Dubiecku nad Sanem 3 lutego 1735 roku. Rodzina Ignacego posiadała tytuł hrabiów Świętego Cesartgswa Rzymskiego. Rodzicami Ignacego byli Anna de domo Starzechowska i Jan Boży Krasicki. Miał liczne rodzeństwo czterech braci i dwie siostry. Od najmłodszych lat wychowywał się w domu rodzinnym jednak kolej losów sprawiła, że później opiekowała się nim matka chrzestna i ciotki.

Ignacy Krasicki uczył się pilnie i był starannie wykształconym młodzieńcem, który uczył się w Jezuickim Kolegium Lwowskim. 1 Maja 1751 roku wstąpił do seminarium duchownego Księży Misjonarzy przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Został kanonikiem kijowskim, a 3 lata później kanonikiem katedry przemyskiej i objął probostwo katedralne. Od tego momentu życie Ignacego Krasickiego nabrało rozpędu. W roku 1763 roku został sekretarzem prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego. Rok później kapituła archidiecezji lwowskiej wybrała go kustoszem katedry. Natomiast w rok po tym wydarzeniu stał się proboszczem Kodniu. Został również prezydentem Trybunału Małopolskiego.

Jako wybitny reprezentant polskiego oświecenia w wieku 40 lat zadebiutował jako pisarz. Twórczość Ignacego Krasickiego była przebogata. Jednym z ważniejszych dzieł była „Monachomachia” i „ Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. Poza tym w roku 1774 powstała „Myszeida”. Mnogość utworów literackich to pozostałość literacka po tym wielkim pisarzu. Oprócz dzieł pisał również prace z homiletyki, teologii i heraldyki. Zmarł 14 marca 1801 w Berlinie.

Mamy dla ciebie wiele atrakcji

Ułańska zagroda to miejsce, gdzie możesz spędzić wolny czas korzytając z uroków przyrody

7PŁK Strzelców Wielkopolskich

Ułańska zagroda to miejsce poświęcone 7 Pułkowi Strzelców Konnych Wielkopolskich

(...) Przez cały okres tych walk ofiarnością i męstwem wyróżniał się 7 pułk strzelców konnych, któremu natrudniejsze powierzałem zadania bojowe.

Nie szczędził krwi, aby je wykonać.

Na 48 oficerów, podoficerów i strzelców przedstawionych przeze mnie do odznaczenia Krzyżami Virtuti Militari - 34 otrzyma je pośmiertnie.

W uznaniu dzielności pułku przedstawiłem sztandar do odznaczenia Krzyżami Virtuti Militari klasy V.

Sztandar pułku jest darem Polaków z Ameryki (miasta Passaic stanu New Jersey), którzy mogą być dumni z Wielkopolskich Strzelców Konnych. (...)


Wniosek o nadanie Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy IV i V przez dowódcę grupy kawalerii generała brygady Romana Abrahama.

Historia 7psk