„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”

Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 w Zułowie. Jego znakomita myśl taktyczna oraz odwaga w znacznym stopniu przyczyniły się do wygrania wojny z Bolszewikami. Był działaczem społecznym i niepodległościowym. W latach młodości znany działacz pod pseudonimem Wiktor i Mieczysław. We Wrześniu 1884 roku zdał maturę i udał się na studia w Charkowie na tamtejszym uniwersytecie. Stworzył Organizacje Bojowe PPS. Był to rok 1904. Potem w roku 1914 założył Legiony Polski i Polską Organizację Wojskową. Cztery lata później 11 listopada stał się naczelnym wodzem Armii Polskiej. W roku 1920 został pierwszym Marszałkiem Polski. Dwukrotny premier Polski 1926 – 1928 i 1930 rok. Za życia licznie odznaczany. Był to wielki człowiek i patriota. Wiele mu zawdzięczamy.

Zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie.

Mamy dla ciebie wiele atrakcji

Ułańska zagroda to miejsce, gdzie możesz spędzić wolny czas korzytając z uroków przyrody

7PŁK Strzelców Wielkopolskich

Ułańska zagroda to miejsce poświęcone 7 Pułkowi Strzelców Konnych Wielkopolskich

(...) Przez cały okres tych walk ofiarnością i męstwem wyróżniał się 7 pułk strzelców konnych, któremu natrudniejsze powierzałem zadania bojowe.

Nie szczędził krwi, aby je wykonać.

Na 48 oficerów, podoficerów i strzelców przedstawionych przeze mnie do odznaczenia Krzyżami Virtuti Militari - 34 otrzyma je pośmiertnie.

W uznaniu dzielności pułku przedstawiłem sztandar do odznaczenia Krzyżami Virtuti Militari klasy V.

Sztandar pułku jest darem Polaków z Ameryki (miasta Passaic stanu New Jersey), którzy mogą być dumni z Wielkopolskich Strzelców Konnych. (...)


Wniosek o nadanie Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy IV i V przez dowódcę grupy kawalerii generała brygady Romana Abrahama.

Historia 7psk