W pobliżu Ułańskiej Zagrody znajduje się Drawieński Park Narodowy. Warto wybrać się do Parku Narodowego, gdyż jest to teren bogaty w zwierzynę leśną, jeziora, rzeki. Bogactwo fauny i flory to walory tych terenów. Niczym nie zmącona cisza i tereny nie dotknięte ludzką ręką. Nikogo nie trzeba przecież zachęcać do obcowania z przyrodą lub do wybrania się w ciekawe miejsca, by móc podziwiać wszystko to co stworzyła natura.

7PŁK Strzelców Wielkopolskich

Ułańska zagroda to miejsce poświęcone 7 Pułkowi Strzelców Konnych Wielkopolskich

(...) Przez cały okres tych walk ofiarnością i męstwem wyróżniał się 7 pułk strzelców konnych, któremu natrudniejsze powierzałem zadania bojowe.

Nie szczędził krwi, aby je wykonać.

Na 48 oficerów, podoficerów i strzelców przedstawionych przeze mnie do odznaczenia Krzyżami Virtuti Militari - 34 otrzyma je pośmiertnie.

W uznaniu dzielności pułku przedstawiłem sztandar do odznaczenia Krzyżami Virtuti Militari klasy V.

Sztandar pułku jest darem Polaków z Ameryki (miasta Passaic stanu New Jersey), którzy mogą być dumni z Wielkopolskich Strzelców Konnych. (...)


Wniosek o nadanie Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy IV i V przez dowódcę grupy kawalerii generała brygady Romana Abrahama.

Historia 7psk